Download on the App Store Open In Castro
Podcast artwork

בין העולמות

Tal Moskovich & Keren Rightler

methodqueen.com

בעולם שמשתנה בקצב גבוה, בו כולנו גם, גם וגם, יש מפגש בין עולמות תוכן רבים, מיומנויות ורעיונות. הגבולות בין עצמאיים לשכירים הופכים דקים וכולנו נדרשים להיות טובים בהרבה מאוד דברים. הצטרפו אלינו, קרן רייטלר וטל מוסקוביץ', לפרקי שיחה קלילים שמפרקים דילמות ושאלות רבות לסיטואציות ודוגמאות יומיומיות שקל להתחבר אליהן.

Or Listen Elsewhere

Listen On Apple Podcasts
Listen In Pocket Casts
Listen In Overcast
Subscribe to RSS