Download on the App Store Open In Castro
Podcast artwork

Et Rigere Liv

Kvinde Økonomien

etrigereliv.buzzsprout.com

Det er dyrere at være kvinde end mand i Danmark, og samtidig tjener vi kvinder 18% mindre i løn end mænd - i gennemsnit. Kvinder investerer mindre, vi tager længere barsel, har en lavere timeløn - og når vi en dag går på pension har vi - en million kroner mindre - i samlet formue, end mændene har. Kvindeøkonomien, som arbejder for at ændre på alt dette, har indgået et samarbejde med F&P - Brancheforeningen for forsikring og pension - og bedt Maria Jencel være vært. Podcasten er den ultimative gu

Or Listen Elsewhere

Listen On Apple Podcasts
Listen In Pocket Casts
Listen In Overcast
Subscribe to RSS