Download on the App Store Open In Castro
Podcast artwork

Perspektiv - med Per Grankvist

Vad Vi Vet

perspektiv.vadvivet.se

I varje avsnitt förklaras ett aktuellt ämne ur flera perspektiv med fakta som bas. Gästerna är valda för att de är duktiga på göra komplexa saker enkla att begripa, utan att offra nyanserna. Bättra på din allmänbildning med en av Sveriges populäraste vetenskapspoddar. - börja prenumerera du också!

Or Listen Elsewhere

Listen On Apple Podcasts
Listen In Pocket Casts
Listen In Overcast
Subscribe to RSS