Download on the App Store Open In Castro
Podcast artwork

Solveigs Speisa Musikk

Solveig Sørbø

linktr.ee

Vi snakker om musikk. We talk about music. Vi snakker om - og lytter til - musikk med folk som lager eller bruker musikk. Ofte er det ganske speisa musikk som du ikke har hørt før. #speisamusikk skal være et rom for mange perspektiver, både kunstneriske, vitenskapelige og annet, og det handler om det unike og personlige, slik som ulike kunstneriske prosesser, og også om det som er mer tidløst og universelt og like interessant om tjue år. Om Solveig Sørbø (komponist, produsent og speisa programle

Or Listen Elsewhere

Listen On Apple Podcasts
Listen In Pocket Casts
Listen In Overcast
Subscribe to RSS