Download on the App Store Open In Castro
Podcast artwork

Avkom

Moderne Media

www.modernemedia.no

Hva skjer når en av Norges mest ekstreme radiopersonligheter og en tidligere stripper skal takle morsrollen? Mina Hadjian og Caroline Omberg har med seg programleder Martine Rand for å diskutere irriterende påstander, og vedtatte sannheter om hvordan foreldre helst skal være. Alt som gjør livet surt for folk som lager avkom. For annonsering: jim@modernemedia.no

Or Listen Elsewhere

Listen On Apple Podcasts
Listen In Pocket Casts
Listen In Overcast
Subscribe to RSS