Download on the App Store Open In Castro
Podcast artwork

Ondernemende Vaardigheden

Entrepreneurability

entrepreneurability.nl

Inspiratie, bewustwording en conversatie om ondernemersvaardigheden mogelijk te maken (initiatief nemen, strategische en zakelijke beslissingen nemen, innoveren en het risico dragen). Ideeën, talenten en vaardigheden tot leven brengen in een economie gedreven door purpose. Podcast gemaakt door Entrepreneurability.

Or Listen Elsewhere

Listen On Apple Podcasts
Listen In Pocket Casts
Listen In Overcast
Subscribe to RSS