Download on the App Store Open In Castro
Podcast artwork

Ridekunst med lethed

Christina Holmbæck

ridekunstmedlethed.buzzsprout.com

En podcast med tips, tricks, inspiration og logiske forklaringer på indlæring og sunde bevægelser, som du kan bruge i din træning af din hest.

Or Listen Elsewhere

Listen On Apple Podcasts
Listen In Pocket Casts
Listen In Overcast
Subscribe to RSS