Download on the App Store Open In Castro
Podcast artwork

PPA PODCAST

Pôdohospodárska platobná agentúra

ppapodcast.castos.com

V PODCASTE Pôdohospodárskej platobnej agentúry získate najviac informácií o aktuálnych témach, ktoré sa týkajú jej činnosti a tiež pomoci poľnohospodárom, lesníkom, vinohradníkom, včelárom, rybárom, chovateľom či vidieku. Najrýchlejšie informácie z prvej ruky o tom ako úspešne podnikať v agrorezorte.

Or Listen Elsewhere

Listen On Apple Podcasts
Listen In Pocket Casts
Listen In Overcast
Subscribe to RSS