Download on the App Store Open In Castro
Podcast artwork

Kanapa Knapa

Lukasz Knap

lukaszknap.com

Nazywam się Lukasz Knap. Tutaj znajdziesz moje recenzje filmowe i rozmowy z ludźmi kina, kultury i nie tylko. Wszystkimi, którzy kradną nasz czas na kanapie.

Or Listen Elsewhere

Listen On Apple Podcasts
Listen In Pocket Casts
Listen In Overcast
Subscribe to RSS