Download on the App Store Open In Castro
Podcast artwork

ADHDjentene

ADHDjentene

www.adhdjentene.no

ADHDjentene ønsker å sette lys på hvilke utfordringer vi med ADHD egentlig har og lurer veldig på om det noe i det som sies om mennesker med ADHD? Vi tar for oss ulike temaer, dagsaktuelle nyheter, tips, råd og erfaringer vi selv har gjort.

Or Listen Elsewhere

Listen On Apple Podcasts
Listen In Pocket Casts
Listen In Overcast
Subscribe to RSS