Download on the App Store Open In Castro
Podcast artwork

Onder Mijn Rode Paraplu

OMRP Podcast

podcasters.spotify.com

Dit is de Podcast over Sekswerk! In deze podcast onderzoekt host en sekswerker Niki de myriade van meningen, opvattingen en denkwijzen die over sekswerk bestaan. We spreken met sekswerkers, maken thema afleveringen waar we de WRS (Wet Reguliering Sekswerk) onder de loep nemen en spreken met alle betrokken partijen over de toekomst van de Wallen in Amsterdam. Met deze inhoudelijke en vaak humorvolle gesprekken proberen we wederzijds begrip te vergroten en bruggen te bouwen in en tussen de gemeens

Or Listen Elsewhere

Listen On Apple Podcasts
Listen In Pocket Casts
Listen In Overcast
Subscribe to RSS