Download on the App Store Open In Castro
Podcast artwork

Mikrofonden - en social innovation

Mikrofonden Sverige

mikrofonden.se

”Konsortiet Mikrofonden Sverige” är uppbyggd med Mikrofonden Sverige som ett nationellt nav med regionala självständiga Mikrofonder i form av ekonomiska föreningar. Mikrofonden Sverige är ett finansiellt institut registrerat hos Finansinspektionen. Genom ett samarbetsavtal med de regionala Mikrofonderna erbjuds garantier och investeringar till medlemmar i de regionala Mikrofonderna. Det är Mikrofonden Sverige som ställer ut garantierna där antingen den regionala Mikrofonden eller Mikrofonden Sve

Or Listen Elsewhere

Listen On Apple Podcasts
Listen In Pocket Casts
Listen In Overcast
Subscribe to RSS