Download on the App Store Open In Castro
Podcast artwork

De Leraar Denkt

Buiten De Krijtlijnen

www.dekrijtlijnen.be

In samenwerking met Teacher Tapp Vlaanderen geeft Buiten De Krijtlijnen een stem aan de leerkrachten in Vlaanderen in de podcast 'De Leraar Denkt'. Teacher Tapp is een gratis app die je elke dag de kans geeft om drie meerkeuzevragen te beantwoorden die aansluiten bij de dagelijkse praktijk of de actualiteit van het onderwijs.  Elk maand analyseren leerkrachten, experten en ervaringsdeskundige resultaten uit die bevraging rond een bepaald thema. Zo krijgen we inzicht in hoe de leerkracht denkt ov

Or Listen Elsewhere

Listen On Apple Podcasts
Listen In Pocket Casts
Listen In Overcast
Subscribe to RSS