Download on the App Store Open In Castro
Podcast artwork

כשכסף פוגש אנשים - התוכנית של יעל גלזר

יעל גלזר

yaelglazer.co.il

ככל שאנחנו מסגלים לעצמנו הרגלים מסוימים ומפסיקים הרגלים אחרים, היכולת לייצר כסף "מאמצת" אותנו.נשמע כאן בתוכנית הפודקאסטים שלי מאנשים שבאופן מעשי, הרגלים אלה הם כבר חלק ביומיום שלהם,ושההתעשרות תומכת בהם ובמשפחותיהם ביצירה של חיים טובים יותר.

Or Listen Elsewhere

Listen On Apple Podcasts
Listen In Pocket Casts
Listen In Overcast
Subscribe to RSS