Download on the App Store Open In Castro
Podcast artwork

KiAP - Kvalitet i Almen Praksis

KiAP - Kvalitet i Almen Praksis

www.buzzsprout.com

KiAP har til formål at understøtte arbejdet i de praktiserende lægers klyngefællesskaber og arbejdet med den databaserede kvalitetsudvikling. Det sker blandt andet ved at udvikle klyngepakker inden for en lang række af lægefaglige emner og ved at sikre adgang til forskellige data.

Or Listen Elsewhere

Listen On Apple Podcasts
Listen In Pocket Casts
Listen In Overcast
Subscribe to RSS