Download on the App Store Open In Castro
Podcast artwork

Nie Ma Biura

Nozbe

niemabiura.pl

Jak pracować w sposób nowoczesny na miarę XXI wieku. Tworzony przez zespół Nozbe podcast, w którym dzielimy się doświadczeniami dotyczącymi wieloletniego prowadzenia firmy w 100% zdalnie, pracy z domu i komunikacji.

Or Listen Elsewhere

Listen On Apple Podcasts
Listen In Pocket Casts
Listen In Overcast
Subscribe to RSS