Download on the App Store Open In Castro
Podcast artwork

For Better Me

Anna Skoumalová

www.forbetterme.cz

For Better Me je podcast prolínající příběhy, krásy, ale i zvraty každodenního života. Všechny změny a procesy začínají u nás, samotných. Chci se touto cestou dělit o radosti i strasti na mé cestě a dál třeba inspirovat ty, kteří se ke změně odhodlávají stejně tak, jako já. Kontakt — anna@forbetterme.cz

Or Listen Elsewhere

Listen On Apple Podcasts
Listen In Pocket Casts
Listen In Overcast
Subscribe to RSS