Download on the App Store Open In Castro
Podcast artwork

Gloei

Edward van de Vendel en Zeno Kapitein

gloeipodcast.nl

Wat gloeit er in jouw leven? Persoonlijke gesprekken met bijzondere gasten over liefde, gender, woede, enthousiasme.  Gloei is een podcast van Edward van de Vendel (hij/hem) en Zeno Kapitein (hij/hem). Gloei was eerst een interviewboek met LHBTQIA+-jongeren en is nu een serie gesprekken met inspirerende gasten, nu van diverse leeftijden, over dat wat er gloeit in hun leven.   Floor de Goede (hij/hem) maakt van elke gast een getekend portret en na elk gesprek is er een fonkelnieuw gedicht van een

Or Listen Elsewhere

Listen On Apple Podcasts
Listen In Pocket Casts
Listen In Overcast
Subscribe to RSS