Download on the App Store Open In Castro
Podcast artwork

Ferden til F.I.R.E.

Fredrik Støle

anchor.fm

Et syn på Norsk økonomi igjennom linsen til F.I.R.E. Financial - Independence - Retire - Early. Følg min og andres ferd til FIRE. Vert: Fredrik Støle @fredrik.stole

Or Listen Elsewhere

Listen On Apple Podcasts
Listen In Pocket Casts
Listen In Overcast
Subscribe to RSS