Download on the App Store Open In Castro
Podcast artwork

Vzdělávání zákazníků

Radim Hladiš & Daniel Ladra (Playou.com)

www.playou.com

Jsme tým z Playou.com a věnujeme se vzdělávání zákazníků. V jednotlivých dílech podcastu budeme mluvit o tom jak co nejlépe komunikovat se zákazníky a jak docílit toho, aby vztah brand - zákazník byl na co nejlepší úrovni. Budeme si také povídat s našimi zákazníky a partnery o jejich příbězích a zkušenostech.

Or Listen Elsewhere

Listen On Apple Podcasts
Listen In Pocket Casts
Listen In Overcast
Subscribe to RSS