Download on the App Store Open In Castro
Podcast artwork

Het Redelijke Midden

Het Redelijke Midden Media

www.hetredelijkemidden.nl

Het Redelijke Midden is een linkse politieke podcast die VVD'ers in de nacht opzoekt en het Overton-window een meter of twee naar links verschuift. Met Farah Bazzi, Pim van den Berg, Dennis Jansen, Thijs Kleinpaste en Annelot Prins.

Or Listen Elsewhere

Listen On Apple Podcasts
Listen In Pocket Casts
Listen In Overcast
Subscribe to RSS