Download on the App Store Open In Castro
Podcast artwork

Het Redelijke Midden

Het Redelijke Midden Media

www.hetredelijkemidden.nl

Het Redelijke Midden is een linkse politieke podcast die de opmars van democratievijandig rechts van bijtend commentaar voorziet en ondertussen het Overton-window een meter of twee naar links poogt te verplaatsen. Met Farah Bazzi, Pim van den Berg, Thijs Kleinpaste, Annelot Prins en Jaap Stronks.

Or Listen Elsewhere

Listen On Apple Podcasts
Listen In Pocket Casts
Listen In Overcast
Subscribe to RSS