Download on the App Store Open In Castro
Podcast artwork

Social kontrol

Offenberg-Rendtorff

www.buzzsprout.com

En podcast om social kontrol, det sociale arbejde arbejde som har betydning for at hjælpe de involverede og om de samfundsforhold i Danmark som gør sig gældende for at forstå og handle på den sociale kontrol i familier.Podcasten tager udgangspunkt i bogen ´Gid du var død- kvinders fortællinger om at leve i parforhold hvor social kontrol er dominerende.

Or Listen Elsewhere

Listen On Apple Podcasts
Listen In Pocket Casts
Listen In Overcast
Subscribe to RSS