Download on the App Store Open In Castro
Podcast artwork

Arkenvmo

Pingstkyrkan Arken, Värnamo

www.arkenvmo.se

Vi vill vara en kyrka för dig som bor i Värnamo eller städerna runt omkring. Här är alla välkomna och vi önskar vara en plats som inkluderar människor i hela livet. Vi möts till gudstjänster varje söndag. Predikan spelas in för att du ska kunna höra budskapet där du befinner dig.

Or Listen Elsewhere

Listen On Apple Podcasts
Listen In Pocket Casts
Listen In Overcast
Subscribe to RSS