Download on the App Store Open In Castro
Podcast artwork

Svenskpodden med Carl-Johan Markstedt

Sanoma Utbildning

Svenskpodden är en podcast som vänder sig till alla som undervisar i ämnet svenska och svenska som andraspråk i grundskolan och på gymnasiet, samt i sfi. Carl-Johan Markstedt intervjuar insatta personer i ämnets olika delar.

Or Listen Elsewhere

Listen On Apple Podcasts
Listen In Pocket Casts
Listen In Overcast
Subscribe to RSS