Download on the App Store Open In Castro
Podcast artwork

Bevissthetspoden - in search of consciousness

Morten Nygård

mortennygard.no

Morten Nygård treffer mennesker som jobber med bevissthet. Morten travels around the world to interview people searching for consciousness. You can find him at his website https://mortennygard.no. Morten Nygård møter mennesker her hjemme og i det store utland på jakt etter bevissthet. Du finner ham på nettsiden hans https://mortennygard.no.

Or Listen Elsewhere

Listen On Apple Podcasts
Listen In Pocket Casts
Listen In Overcast
Subscribe to RSS