Download on the App Store Open In Castro
Podcast artwork

Likestillingspodden

Likestillingssenteret KUN

www.kun.no

I 2020 opprettet Likestillingssenteret KUN vår egen podcast, Likestillingspodden. Likestillingspodden ønsker å bidra til økt kunnskap om likestilling i Norge. En viktig del av dette er å lære av historien, sette søkelyset på dagsaktuelle likestillingstemaer og omsette store temaer til praktisk handling.

Or Listen Elsewhere

Listen On Apple Podcasts
Listen In Pocket Casts
Listen In Overcast
Subscribe to RSS