Download on the App Store Open In Castro
Podcast artwork

Vatican News Tiếng Việt

Vatican News Tiếng Việt

www.vaticannews.va

Vatican News là cổng thông tin chính thức của Toà Thánh. Cổng thông tin Vatican News bắt đầu vào ngày 27 tháng 6 năm 2015, với Tự sắc của Đức Thánh Cha Phanxicô. Ngài thành lập Bộ Truyền thông, ngày nay là một Bộ thuộc Giáo triều Roma. Support this podcast: https://anchor.fm/vaticannews-vi/support

Or Listen Elsewhere

Listen On Apple Podcasts
Listen In Pocket Casts
Listen In Overcast
Subscribe to RSS