Download on the App Store Open In Castro
Podcast artwork

„Kulturalnie pytam”

Muzeum Narodowe we Wrocławiu

mnwr.pl

Cykl podcastów Muzeum Narodowego we Wrocławiu realizowanych przez dziennikarkę Joannę Mielewczyk. Rozmowy poświęcone m.in. dziełom z kolekcji Muzeum Narodowego we Wrocławiu, przedmiotom przywiezionym przez osadników na Dolny Śląsk w 1945 r., zabytkom zaginionym w czasie II wojny światowej, tajemnicom muzealnych budynków. Usłyszycie też o słynnych dolnośląskich ulach figuralnych czy piernikach, które wypiekano kiedyś we Wrocławiu. I o wielu innych pięknych rzeczach… Zapraszamy! Muzyka: Serge Quad

Or Listen Elsewhere

Listen On Apple Podcasts
Listen In Pocket Casts
Listen In Overcast
Subscribe to RSS