Download on the App Store Open In Castro
Podcast artwork

Loftpodden

En skäggig man på en vind

podcasters.spotify.com

En podcast om kommunikation, retorik, källkritik och språk. Här diskuteras även vetenskap, filosofi, pseudovetenskap och lite dagsaktuella fenomen kopplat till detta. Oftast spelas den in ensam, men gäster förekommer. Det tycker mig allt vanligare att folk blir allt sämre på att skilja på åsikter, fakta, tyckande, teorier, hypoteser och liknande. Jag har en teori om att det mesta av detta beror på saker som rör kommunikation på olika sätt. Om jag kan bidra till att problematisera det hela lite,

Or Listen Elsewhere

Listen On Apple Podcasts
Listen In Pocket Casts
Listen In Overcast
Subscribe to RSS