Download on the App Store Open In Castro
Podcast artwork

Utbryterne

Hjelpekilden Norge

www.hjelpekilden.no

Fra trossamfunn til storsamfunn. I podcasten Utbryterne møter vi mennesker som har brutt med norske religiøse miljøer preget av streng kontroll. Hvordan er det å leve i et slikt miljø? Hvordan blir livet etterpå? Vi håper at historiene kan bidra til mer åpenhet og kunnskap om hvordan slike miljøer kan påvirke oss, og hvordan det er mulig å leve et godt liv etter et brudd med et usunt felleskap. Besøk hjemmesiden www.hjelpekilden.no for mer informasjon.  Hjelpekilden Norge er en frivillig organis

Or Listen Elsewhere

Listen On Apple Podcasts
Listen In Pocket Casts
Listen In Overcast
Subscribe to RSS