Download on the App Store Open In Castro
Podcast artwork

Tám Sài Gòn

Kim Thanh Duong

anchor.fm

Tất cả những điều thú vị nhất và mới nhất về âm nhạc, điện ảnh...và giải trí nói chung cho người Việt. Everything about music, movies and entertaintment for Vietnamese people

Or Listen Elsewhere

Listen On Apple Podcasts
Listen In Pocket Casts
Listen In Overcast
Subscribe to RSS