Download on the App Store Open In Castro
Podcast artwork

Ông Già Đầu Tư's Podcast

Ông Già Đầu Tư

www.forex.vn

Chia sẻ tâm tư đầu tư những thú vị về đầu tư và tâm sự đầu tư cùng Ông già đầu tư Những trải nghiệm đầu tư từ thực tế hay các câu chuyện thực và hư cấu giúp chúng ta có cái nhìn thực chiến và học hỏi / alo/zalo 0987732228

Or Listen Elsewhere

Listen On Apple Podcasts
Listen In Pocket Casts
Listen In Overcast
Subscribe to RSS