Download on the App Store Open In Castro
Podcast artwork

Recht der Werkelijkheid

Vereniging voor de Sociaal-Wetenschappelijke Bestudering van het Recht

anchor.fm

Dit is Recht der Werkelijkheid, een podcast waarin onderzoekers reflecteren op de werking van het recht in de praktijk. We laten onderzoekers aan het woord, die een bijdrage hebben geschreven voor het tijdschrift Recht der Werkelijkheid.

Or Listen Elsewhere

Listen On Apple Podcasts
Listen In Pocket Casts
Listen In Overcast
Subscribe to RSS