Download on the App Store Open In Castro
Podcast artwork

btox | بیتاکس

Sorenna Zabihi

اینجا درباره بیزنس صحبت می‌کنیم. بی‌تاکس در مورد تمامی مواردیه که کسب‌و‌کار شما رو یه پله نسبت به قبل بالا میبره. از رازهای پشت در بسته اطاق جلسات میگه. افکار درون ذهن مدیر ارشدتون رو بازگو میکنه. نحوه شکست یا پیروزی پروژه‌ها رو بررسی میکنه و تلاش میکنه تا ذهن بیزینسی شما رو دیتاکس بکنه.

Or Listen Elsewhere

Listen On Apple Podcasts
Listen In Pocket Casts
Listen In Overcast
Subscribe to RSS