Download on the App Store Open In Castro
Podcast artwork

De Geschiedenis van het Romeinse Rijk

M Zanatta

degeschiedenisvanhetromeinserijk.blogspot.com

Salve! Leuk dat je geïnteresseerd bent in de Geschiedenis van het Romeinse Rijk. Deze Nederlandstalige podcast beschrijft de glorieuze geschiedenis van de Romeinen vanaf het allereerste begin tot aan de val van het West-Romeinse Rijk. Romulus, Superbus, Hannibal Barca, Julius Caesar, Brutus, Augustus, Nero en nog vele andere komen allemaal aan bod. De podcast is een hobby project en is begonnen in december 2018. Voor meer informatie verwijs ik u naar de website of de facebookpagina. Een link hie

Or Listen Elsewhere

Listen On Apple Podcasts
Listen In Pocket Casts
Listen In Overcast
Subscribe to RSS