Download on the App Store Open In Castro
Podcast artwork

O čem se mlčí

Stanislav Novotný

www.ocemsemlci.cz

Pořad "O čem se mlčí" přispívá k otevřenému dialogu o podstatných hospodářských a společenských problémech. Právě dialog považujeme za velmi potřebný.

Or Listen Elsewhere

Listen On Apple Podcasts
Listen In Pocket Casts
Listen In Overcast
Subscribe to RSS