Download on the App Store Open In Castro
Podcast artwork

SIKRE KILDER - en podkast om stråling

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

dsa.no

Er mobilstråling farlig? Hva gjør UV-stråler egentlig? Hvor mye radioaktivitet finnes det i norsk natur? Og hva gjør vi hvis det skjer en atomulykke? Dette og mye annet får du svar på i podkasten Sikre kilder fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.

Or Listen Elsewhere

Listen On Apple Podcasts
Listen In Pocket Casts
Listen In Overcast
Subscribe to RSS