Download on the App Store Open In Castro
Podcast artwork

Dostarczaj Wartość

Dostarczaj Wartość

dostarczajwartosc.pl

Rozmawiamy o szeroko pojętej inżynierii systemów. W świecie zalewanym przez dane, gdzie brakuje czasu, chcemy pomóc Ci rozwiązywać złożone problemy. Dzielimy się swoimi rozwiązaniami, technikami i konkretnymi przykładami. Celem naszym i naszych gości jest pokazanie Ci, na czym polega piękno dostarczania wartości w praktyce.

Or Listen Elsewhere

Listen On Apple Podcasts
Listen In Pocket Casts
Listen In Overcast
Subscribe to RSS