Download on the App Store Open In Castro
Podcast artwork

MADE Podcast

MADE

www.made.dk

Digitale tvillinger, sensorer, samarbejdende robotter, cirkulær produktion og nye materialer. I MADE Podcast ser vi sammen med virksomheder og eksperter på tendenser og nybrud i dansk produktion og sætter det i perspektiv. Læs mere om produktion i Danmark på www.made.dk.

Or Listen Elsewhere

Listen On Apple Podcasts
Listen In Pocket Casts
Listen In Overcast
Subscribe to RSS