Download on the App Store Open In Castro
Podcast artwork

PAPERETS, el podcast sobre patrimoni musical de Ficta Edicions

FICTA edicions

podcast.ficta.cat

Descobrim les històries entorn al patrimoni musical català amb Pere-Andreu Jariod.A cada capítol un convidat ens farà conèixer música, compositors i intèrprets de tots els temps.

Or Listen Elsewhere

Listen On Apple Podcasts
Listen In Pocket Casts
Listen In Overcast
Subscribe to RSS