Download on the App Store Open In Castro
Podcast artwork

JobHopin Official Podcast

JobHopin

jobhopin.com

Bạn cần một nơi để lắng nghe những chia sẻ, trải nghiệm thực tế xoay quanh cuộc sống công sở, câu chuyện về tuyển dụng, thử thách của người đi làm trong thời đại 4.0? Được dẫn dắt bởi các Thought Leaders uy tín hàng đầu, JobHopin Official Podcast sẽ đồng hành cùng bạn trong hành trình tìm lời giải.

Or Listen Elsewhere

Listen On Apple Podcasts
Listen In Pocket Casts
Listen In Overcast
Subscribe to RSS