Download on the App Store Open In Castro
Podcast artwork

Ministrantpodden

Norges Unge Katolikker

Ministrantpodden skal gjennom spontane samtaler mellom hverandre. Finner man ut av flere ulike aspekter og symbolikk av hva ministrering er. At alt man gjør i messen og de ulike liturgiene har en hensikt og symboliserer noe viktig. Poenget er ikke nødvendigvis et foredrag men at man finner ut av nye ting man kan bli interessert i og får en dypere forståelse.

Or Listen Elsewhere

Listen On Apple Podcasts
Listen In Pocket Casts
Listen In Overcast
Subscribe to RSS