Download on the App Store Open In Castro
Podcast artwork

Podgeek

Per Olof Arnäs och Lena Göthberg, två podgeeks om att göra en podcast

podgeek.se

Välkommen till Podgeek - en podd om att podda Denna podcast talar till alla som har, planerar att ha eller borde vilja ha en egen podcast. Vi som leder denna resa mot nya kunskaper och erfarenheter heter Lena Göthberg (Shipping Podcast) och Per Olof Arnäs (Logistikpodden). Vi har båda hållit på några år men är långt ifrån experter. Men däremot är vi väldigt nyfikna. Och ibland oense. Och vad passar då bättre än att göra något tillsammans där vi både får lära oss (och kanske er) men också där vi

Or Listen Elsewhere

Listen On Apple Podcasts
Listen In Pocket Casts
Listen In Overcast
Subscribe to RSS