Download on the App Store Open In Castro
Podcast artwork

BIM Praten

buildingSMART Norge

buildingsmart.no

En podcast fra Standard Norge og buildingSMART Norge. Podcasten vil ta for seg hvordan BIM bidrar til digitalisering av bygg-, anlegg- og eiendomsindustrien i Norge og Internasjonalt. Her vil vi prate om hvordan BIM bidrar til digitaliseringen av bygg, anlegg og eiendomsindustrien i Norge, og internasjonalt.Vi vil informere om utvikling som skjer innen det tekniske rammerverket som f.eks. Relevante standarder og hvordan BIM blir tatt i bruk i næringens verdikjeder. Dette vil vi gjøre gjennom å p

Or Listen Elsewhere

Listen On Apple Podcasts
Listen In Pocket Casts
Listen In Overcast
Subscribe to RSS