Download on the App Store Open In Castro
Podcast artwork

Hverdagspsyken

The Human Aspect

www.hverdagspsyken.no

Hverdagspsyken setter ord på tabubelagte og stigmatiserte temaer som vi tenker, og føler på, men få av oss snakker om. Lær og få unik innsikt fra eksperter, fagfolk og mennesker som selv har stått i alt fra depresjon, angst og forskjellige diagnoser, til de som har opplevd traumer de jobber med. Podcasten er en viktig stemme som løfter frem samfunnsutfordringer, teamer som trenger større plass og innsikt på områder vi kan bli bedre på som enkeltpersoner, fagfolk, i systemet eller som samfunn gen

Or Listen Elsewhere

Listen On Apple Podcasts
Listen In Pocket Casts
Listen In Overcast
Subscribe to RSS