Download on the App Store Open In Castro
Podcast artwork

No bullshit fra maskinrummet

Rasmus Kaae & Søren Pedersen

www.buildingbettersoftware.com

Omsætter buzzwords til praktisk erfaring

Or Listen Elsewhere

Listen On Apple Podcasts
Listen In Pocket Casts
Listen In Overcast
Subscribe to RSS