Download on the App Store Open In Castro
Podcast artwork

Mehmet Zahit Kotku — Vaaz

Ahmet Çadırcı

ahmetcadirci.com

Uzun yıllar imamlığını yaptığı İskender Paşa Camii'nde birçok kesimden on binlerce insanı irşad eden Türkiye'nin yetiştirdiği ünlü İslam alimlerinden Mehmet Zahit Kotku Hazretlerinin vaazlarının yer aldığı podcast.. Discord https://discord.gg/gpyGxZW4As Ahmet Çadırcı https://ahmetcadirci.com/podcast/

Or Listen Elsewhere

Listen On Apple Podcasts
Listen In Pocket Casts
Listen In Overcast
Subscribe to RSS