Download on the App Store Open In Castro
Podcast artwork

Hillsong Church Stockholm

Hillsong Church Stockholm

www2.hillsong.se

Vi är en lokal församling med en global vision – att föra ut budskapet om Jesu kärlek och den lokala kyrkan som Guds plan på jorden. Kyrkan består av vanliga människor som vill förändra Stockholm med hjälp av kärlek, hopp och godhet från en barmhärtig och trofast Gud. Vi tror att Gud vill bygga sin kyrka, inte på några få människors gåvor och talanger, utan på engagemang av många. Läs mer på http://www2.hillsong.se

Or Listen Elsewhere

Listen On Apple Podcasts
Listen In Pocket Casts
Listen In Overcast
Subscribe to RSS