Download on the App Store Open In Castro
Podcast artwork

Fredagstinget

Radio Svegot

www.spreaker.com

Tre personer, tre ämnen. Det är huvudformatet men som vi lämnar om det behövs. Varje deltagare tar med sig ett ämne; det kan vara en spaning kring ett aktuellt fenomen, stora ideologiska spörsmål eller bara små vardagsbetraktelser. Tillsammans utgör ämnen denna veckas fredagsting, och kan förhoppningsvis inspirera till en del funderande över helgen.

Or Listen Elsewhere

Listen On Apple Podcasts
Listen In Pocket Casts
Listen In Overcast
Subscribe to RSS