Download on the App Store Open In Castro
Podcast artwork

Lateralt og medialt - en podcast om fysioterapi

Tidsskriftet Fysioterapeuten

www.buzzsprout.com

Fysioterapiens kunnskapsgrunnlag er i stadig endring, noe som stiller krav til omstillingsevne og tilpasningsdyktighet i vår profesjon og kliniske praksis. I disse prosessene er det nødvendig å stoppe opp og gjøre en ærlig vurdering av begrunnelsen for hvorfor vi velger å gjøre ting som vi gjør.Få podcaster går i dybden og diskuterer utfordringene profesjonen vår har som følge av kunnskapshull, opprettholdelse av tradisjonelle behandlingsmetoder med svak evidens og manglende evne til implementer

Or Listen Elsewhere

Listen On Apple Podcasts
Listen In Pocket Casts
Listen In Overcast
Subscribe to RSS